Chia sẻ kho Ebook do mình sưu tầmBài viết tổng hợp tất cả các ebook mà mình sưu tầm được:
Tiêu biểu như:

  1.  The 7 habits of highly effective people - Stephen R. Covey
  2.  The 7 habits of highly effective family - Stephen R. Covey
  3. The 18 immutble laws of corporate reputation - Ronald J. Alsop
  4. Good to great - Jim Collins 
  5. ...
Và rất nhiều đầu sách, tựa sách khác được tổng hợp: TẠI ĐÂY

Chúc các bạn tìm được cuốn sách ưng ý cho bản thân vào dịp nghỉ lễ XD.