Chia sẻ tài khoản trải nghiệm ChatGPT miễn phí


ChatGPT là một sản phẩm từ lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), đây là một chủ đề lớn thuộc công nghệ trí tuệ nhân tạo. ChatGPT có khả năng trò chuyện và trả lời các câu hỏi dựa trên kiến thức thu thập và học tập trên internet. Sản phẩm này do phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo OpenAI ra mắt, phiên bản web cho phép người dùng ở một số quốc gia sử dụng miễn phí, người dùng có thể trò chuyện với ChatGPT, tham khảo thông tin, làm thơ, sáng tác và thậm chí là lập trình.

Việc đăng ký ChatGPT yêu cầu xác thực số điện thoại, các thuê bao Việt Nam hiện chưa được cho phép đăng ký ChatGPT nên mình viết bài này để chia sẻ cho các bạn một số tài khoản của mình để các bạn có thể trải nghiệm. Vì đây là tài khoản ChatGPT sử dụng chung, mong các bạn dùng có ý thức, không đổi thông tin tài khoản để các bạn đến sau có thể sử dụng.

Làm thế nào để đăng nhập?

Các bạn truy cập website thuộc tổ chức OpenAI https://chat.openai.com/auth/login và chọn login, sau đó đăng nhập một trong các tài khoản phía dưới nhé. Cám ơn mình bằng cách click vào các quảng cáo xung quanh bài viết để mình có chi phí duy trì website này nhé. Để Chat được mượt mà hơn thì khi đăng nhập vào tài khoản các bạn chịu khó dọn dẹp sạch các tab đã mở do những người dùng trước phía bên trái màn hình.

Tài khoản chatGPT

Tài khoản số 1
User ID: phamlocfreechatgpt@gmail.com
Password: ungholocnhe

Tài khoản số 2
User ID: phamlocfreechatgpt@gmail.com
Password: ungholocnhe

Tài khoản số 3
User ID: locmaymo@gmail.com
Password: ungholocnhe

Tài khoản số 4
User ID: chatgpt1@maihuybao.dev
Password: maihuybao

Tài khoản số 5
User ID: chatgpt2@maihuybao.dev
Password: maihuybao

Tài khoản số 6
User ID: chatgpt3@maihuybao.dev
Password: maihuybao

Tài khoản số 7
User ID: chatgpt4@maihuybao.dev
Password: maihuybao

Tài khoản số 8
User ID: chatgpt5@maihuybao.dev
Password: maihuybao

Tài khoản số 9
User ID: gouflex40@gmail.com
Password: deployiadell22

Tài khoản số 10
User ID: joseno2308@gmail.com
Password: *josejose*

Tài khoản số 11
User ID: tarchis03@gmail.com
Password: adriamsfalconett

Tài khoản số 12
User ID: m.smigielski2001@gmail.com
Password: 01290705037PorcupineTree

Tài khoản số 13
User ID: zeeshan223742@gmail.com
Password: shani.3244

Tài khoản số 14
User ID: paolariverospy@gmail.com
Password: h1010103030

Tài khoản số 15
User ID: mitzubob@gmail.com
Password: Dalle12!

Tài khoản số 16
User ID: iuly07raul05@gmail.com
Password: Stefymihai2005?

Tài khoản số 17
User ID: mihaialex2308@gmail.com
Password: 23082011

Tài khoản số 18
User ID: saulea.s@yahoo.com
Password: ec%%HS5H?v3DhA&

Tài khoản số 19
User ID: chngalvin30@gmail.com
Password: Chng747822

Tài khoản số 20
User ID: mofc1903@gmail.com
Password: mofc0147

Tài khoản số 21
User ID: danny.petrigal@gmail.com
Password: dannybobo2010

Tài khoản số 22
User ID: sadettinsenol0606@gmail.com
Password: KAMUguv0

Tài khoản số 23
User ID: lucianoparavati@hotmail.com
Password: 48547689

Tài khoản số 24
User ID: udaykumar.anil111@gmail.com
Password: uday@1RAGA

Tài khoản số 25
User ID: cg16spyop@gmail.com
Password: JAIBGMIii11

Tài khoản số 26
User ID: aryanh205@gmail.com
Password: aryanh13826

Tài khoản số 27
User ID: abuzerceylann@gmail.com
Password: 7TgYL6y$j.HtTb*

Tài khoản số 28
User ID: yyedek19@gmail.com
Password: nWY62Kvn1999

Tài khoản số 29
User ID: shabbaros346@gmail.com
Password: Phaser3100

Tài khoản số 30
User ID: leewencoln.maina@students.jkuat.ac.ke
Password: qwerty66ghi

Tài khoản số 31
User ID: jorgedavidmorenoantonio@gmail.com
Password: 05101959

Tài khoản số 32
User ID: glennisagani88@gmail.com
Password: awesomedude

Tài khoản số 33
User ID: elibustose@gmail.com
Password: Islapuna@2030

Tài khoản số 34
User ID: nlado49@gmail.com
Password: quockhang3006

Tài khoản số 35
User ID: nunyzale@teleg.eu
Password: 20202020

Tài khoản số 36
User ID: jenishtamang702@gmail.com
Password: Jenish_Tam

Tài khoản số 37
User ID: yanisbouzghi599@gmail.com
Password: wyqgot-pyjgyg-3bukSu

Tài khoản số 38
User ID: italobulnes@gmail.com
Password: virtualhn

Tài khoản số 39
User ID: correo.aloe@gmail.com
Password: internet4508

Tài khoản số 40
User ID: UNKNOWN
Password: Familia4508

Tài khoản số 41
User ID: Ahmedyassine2002@gmail.com
Password: AhMeD.10012002

Tài khoản số 42
User ID: vinaycreation78@gmail.com
Password: mafiakid247

Tài khoản số 43
User ID: ha.n.s.ki.tk.it@gmail.com
Password: ha.n.s.ki.tk.it

Tài khoản số 44
User ID: evergreenmehak@gmail.com
Password: 12345678

Tài khoản số 45
User ID: lenzhenys@gmail.com
Password: E1s2a3m4s5m6dalle

Tài khoản số 46
User ID: contact.essghaier@gmail.com
Password: 852852Aa

Tài khoản số 47
User ID: geecheneei@hotmail.com
Password: 01012009gG

Tài khoản số 48
User ID: seankanishov@gmail.com
Password: Kxxi7x11!

Tài khoản số 49
User ID: bartvador@duck.com
Password: Katelyn010*

Tài khoản số 50
User ID: daniconchev@gmail.com
Password: dani_123

Tài khoản số 51
User ID: nafizhossain321@gmail.com
Password: A,h9cnPEaC8.GE4

Tài khoản số 52
User ID: amanda0410d@gmail.com
Password: !Sleep000well

Tài khoản số 53
User ID: emiliocornejoxxx@gmail.com
Password: rag2312312313

Tài khoản số 54
User ID: cornejoemilio092@gmail.com
Password: cyspack0312

Tài khoản số 55
User ID: yimaztayfun007@gmail.com
Password: 11111997

Tài khoản số 56
User ID: matheobeucler@gmail.com
Password: Math2008?

Tài khoản số 57
User ID: charles.roubiere@gmail.com
Password: 777cccr81a

Tài khoản số 58
User ID: koketsolekau86@gmail.com
Password: BonoloK2#

Tài khoản số 59
User ID: ignamuma@gmail.com
Password: waza12456

Tài khoản số 60
User ID: sobowaodya@iubridge.com
Password: 13579abcde24680

Tài khoản số 61
User ID: leon.art.official@gmail.com
Password: pqr34827620

Tài khoản số 62
User ID: frankbaves@gmail.com
Password: DaniDiosaVosMugrosa

Tài khoản số 63
User ID: raskal60hz@gmail.com
Password: raskal.exe

Tài khoản số 64
User ID: UNKNOWN
Password: Ares_AI1011#

Tài khoản số 65
User ID: rsparth2004@gmail.com
Password: Parthleekha1

Tài khoản số 66
User ID: rexxepico@gmail.com
Password: Romina.exe123

Tài khoản số 67
User ID: luna22012001@gmail.com
Password: justinenzunga1

Tài khoản số 68
User ID: osmanbegovicevelin3@gmail.com
Password: zanimljivsajt

Tài khoản số 69
User ID: babi49039@gmail.com
Password: Biaabdul764!?

Tài khoản số 70
User ID: lazicuros17@gmail.com
Password: Slusalice154

Tài khoản số 71
User ID: vavesoy581@24rumen.com
Password: ayus1H@21

Tài khoản số 72
User ID: sayed9041971@gmail.com
Password: Shaoni118109#

Tài khoản số 73
User ID: dyardler309@outlook.com
Password: Aludyarxdr99

Tài khoản số 74
User ID: aremama227@gmail.com
Password: Fer3544@@#

Tài khoản số 75
User ID: sanjidashrestta8989@gmail.com
Password: shrestta8986

Tài khoản số 76
User ID: Jamalalserhan77@gmail.com
Password: Jamal2006

Tài khoản số 77
User ID: j365030@gmail.com
Password: JRuma@123

Tài khoản số 78
User ID: j365030@gmail.com
Password: Juma@1992

Tài khoản số 79
User ID: gonzalomontero980@gmail.com
Password: XDgonchiotaku88

Tài khoản số 80
User ID: infotechjohncv@gmail.com
Password: openai_GPT-3

Tài khoản số 81
User ID: ronald9cz@gmail.com
Password: sistemas

Tài khoản số 82
User ID: solsilvana@gmail.com
Password: cronos6832

Tài khoản số 83
User ID: martirproducciones@gmail.com
Password: MARTIR681976

Tài khoản số 84
User ID: daniel.gongora@udea.edu.co
Password: Danielgg28

Tài khoản số 85
User ID: kavindakusal517@gmail.com
Password: 123kusal

Tài khoản số 86
User ID: hmezher336@gmail.com
Password: hadidalle2

Tài khoản số 87
User ID: hmezher336@gmail.com
Password: Hadidalle336

Tài khoản số 88
User ID: vhspirit@gmail.com
Password: Alayli27

Tài khoản số 89
User ID: nickstevenortiz@gmail.com
Password: pinguino

Tài khoản số 90
User ID: 30ahmed3020@gmail.com
Password: m123456789E@

Tài khoản số 91
User ID: kedubonheur2000@gmail.com
Password: jasminake123*

Tài khoản số 92
User ID: claudiol.graciano@gmail.com
Password: Lcg@84146516

Tài khoản số 93
User ID: vihugo.qs@hotmail.com
Password: 38898524

Tài khoản số 94
User ID: beta open ia playground
Password: CFOv3ZsO8mrw@!4

Tài khoản số 95
User ID: beta
Password: h_OX2P_Zj5a3UII

Tài khoản số 96
User ID: fenix200620@gmail.com
Password: Miguel1593.

Tài khoản số 97
User ID: gsykesb@gmail.com
Password: genesisypascual

Tài khoản số 98
User ID: itzmrshahab320@gmail.com
Password: MRshahab320..@@

Tài khoản số 99
User ID: strawberrylazyparty@gmail.com
Password: jiongrz123

Tài khoản số 100
User ID: sto4151@amdyes.asia
Password: Rthdnib5281867

Tài khoản số 101
User ID: kdyowrlivgbjnp@metalunits.com
Password: Honda@342

Tài khoản số 102
User ID: falocej134@hoxds.com
Password: Honda@23

Tài khoản số 103
User ID: shahmeerhassan115@gmail.com
Password: 54267890

Tài khoản số 104
User ID: shahmeerhassan155@gmail.com
Password: 54267890

Tài khoản số 105
User ID: patrynia_20@wp.pl
Password: Myszka129

Tài khoản số 106
User ID: 3919168@gmail.com
Password: ajoy551360

Tài khoản số 107
User ID: aleckfe@gmail.com
Password: Rx,3Z5YM5xqTPfG

Tài khoản số 108
User ID: mrmiaomiao@sohu.com
Password: liang520

Tài khoản số 109
User ID: dstiven940@gmail.com
Password: david g 123

Tài khoản số 110
User ID: emerson151004@gmail.com
Password: 3145277666

Tài khoản số 111
User ID: janowskialeksander@wp.pl
Password: Perzyny42

Tài khoản số 112
User ID: mauriav01@gmail.com
Password: $1989alex

Tài khoản số 113
User ID: demetrisfides@hotmail.com
Password: .AuY2&,YFRrRhy8

Tài khoản số 114
User ID: quiros.savik@gmail.com
Password: savicita82

Tài khoản số 115
User ID: ron0ryan1@gmail.com
Password: A12345678b###

Tài khoản số 116
User ID: andradejhoel62@gmail.com
Password: jhoel2004

Tài khoản số 117
User ID: lalward.mag@gmail.com
Password: silversherry

Tài khoản số 118
User ID: ahmedmostafa142004@gmail.com
Password: 01229004551

Tài khoản số 119
User ID: mahmdgamng@gmail.com
Password: @@@312far3on

Tài khoản số 120
User ID: Geeezey@gmail.com
Password: y = onetwo12345

Tài khoản số 121
User ID: jonesjese001@gmail.com
Password: onetwo12345

Tài khoản số 122
User ID: boodygamer1232@gmail.com
Password: BDBD1232

Hãy sử dụng có ý thức, chúc các bạn trải nghiệm công nghệ thú vị. Đừng quên ủng hộ mình bằng việc click vào quảng cáo để cám ơn mình nhé.